Tillid til banken

Det drejer sig om tillid til banken … Derfor begynder vi din investeringsrådgivning med at tegne din investeringsprofil. Vi vil gerne vide, om du er til ”livrem eller seler”, eller om din økonomi er så stærk, at den selv kan ”holde bukserne oppe”.

Vi inddrager gerne bankens investerings- og formuerådgivere, der skelner mellem frie og bundne midler, der fx indgår i din pensionsrådgivning. Dine skatteforhold betyder rigtig meget, og vi slutter af med det helt afgørende, nemlig at du fortæller, hvornår du forventer at skulle bruge pengene og hvilken risiko, du er villig til at løbe.

For investering drejer sig først og fremmest om risikovillighed – og investeringsprofil. Nogle tror, at det drejer sig om at have en stor formue. Men nej, selv små formuer, der er planlagt til ikke at skulle bruges lige med det samme, kan danne grundlag for at investere i værdipapirer eller i en opsparing med bedre renter.

Der er en sammenhæng mellem valg af risiko og mulighed for afkast, og hertil kommer valg af kort – mellem – eller lang tidshorisont. Hvad skal du investere i? Mulighederne er nærmest uendelige. Derfor skal du vælge:

Billige lån

Du skal vælge, om du vil optage et billigt lån, altså om du vil låne penge hurtigt nu og derefter bruge de lånte penge til at investere for. Hvis du kan låne penge til 5% i rente og købe aktier, som giver et afkast på 9-10%, så har du allerede en god profit. Men at købe aktier for lånte penge, kræver en del is i maven.

Opret en billig kassekredit og køb aktier eller obligationer for pengene. Fordelen ved en kassekredit frem for et lån er, at du kun betaler rente af de penge, som du bruger på kassekreditten.

Bruger du ikke noget af kassekreditten, skal du kun betale et lille årsgebyr. Renten på en kassekredit ligger på mellem 5-8% normalt. Kilde: https://kassekredit.nu/

Penge på kontoen

Naturligvis det mindst risikobetonede og derfor også alt andet lige med et lavere afkast. Trygt.dk hjælper dig med at placere din overskudslikviditet, så du får mest mulig i rente.

Der kan vælges blandt en flot vifte af traditionelle stats- og realkreditobligationer, virksomhedsobligationer eller de nyere strukturerede obligationer. Vi rådgiver dig gerne.

Mange mener, at aktier giver et bedre afkast end obligationer, men der kan være store kursudsving, især over kort tidshorisont. Vi kan fortælle mange historier, men vi vil hellere rådgive ud fra dit valg af den fremtidige investeringsprofil. Der er afgjort mulighed for et langt større afkast, når investeringerne sammensættes på den rigtige måde.

Investeringsforeninger

Ønsker du stor spredning i dine investeringer, vil vi ofte anbefale, at du sætter dine midler i en pulje af forskellige papirer. Det er investeringsforeningernes speciale, og i Trygt.dk samarbejder vi primært med de store Vi kan naturligvis rådgive om andre foreninger og se på de tilbud, der passer bedst til dine ønsker.

Strukturerede garantiprodukter

Vil du gerne investere med minimal risiko og sikre, at din opsparing som minimum er intakt efter nogle år, ja, så kan anbefalingen være de såkaldte garanterede investeringer, hvor der typisk er tale om en obligation uden rente, og hvor afkastet afhænger af et underliggende marked, fx aktiemarked, valutamarked, råvarer eller noget helt andet.

På den måde får du mulighed for at være med i investeringens gevinstmuligheder samtidig med, at du er garanteret kurs 100 ved investeringens udløb. På dette område har vi et tæt samarbejde med bankerne.

Refereret fra: Kviklånsguiden Trygt.dk

Disclaimer