Brandsikring af nybyggeri


Når man opfører en ny bygning er det vigtigt (og lovpligtigt) at man tænker brandsikring ind i den fra starten af. Det er en proces som pågår under hele byggeriets levetid. Efter opførslen er det dog typisk hvis brugen af bygningen ændres markant.

Ved brandsikring er det vigtigt at få fat i en person eller virksomhed som har 100% fokus på at lave brandsikring, både passiv og aktiv brandsikring. Det er mange gange bedre og billigere at gå direkte til de små, højt specialiserede virksomheder som fx. www.igniz.dk – de er mange gange dem som de store virksomheder bruger alligevel.

Fordelen ved disse virksomheder er at de laver kun den ene ting, det vil sige at de har et større fokus og mange gange er de også højt specialiserede indenfor dette område. Så snart man har nogle specielle krav – så er det en specialist i brandrådgivning man skal have fat i.

Typisk brandsikring består af to ting, den aktive brandsikring og den passive brandsikring. Den aktive er den, der skal kontrolleres. Det kan mange gange være dyrt og tidskrævende. Dette er typisk de forskellige sensorer som fx. røgsensor, varmesensor osv. Det kan også være sprinkleranlæg og andre aktive foranstaltninger.

Den passive brandsikring er mange gange ting som begrænser branden, som fx. branddøre, brandvinduer, brandhæmmende materialer og andet der vil begrænse en eventuel brand. Fælles for det hele er at det er et højt specialiseret arbejde at rådgive omkring dette og det er noget for eksperter.

Disclaimer