Begravelseshjælp

Økonomi er bare ét punkt på den lange liste over gøremål og praktiske omstændigheder, som finder sted i forbindelse med en begravelse eller bisættelse. Det kan være, at du allerede har været i kontakt med en bedemand, som har hjulpet, vejledt og rådgivet i tiden efter tabet af en, som du har kær. I har måske allerede haft en samtale om, hvilken kiste afdøde skal begraves i, hvilke blomster der skal være i kirken og hvilket sæt tøj, som afdøde skal være iført. Det er ikke sikkert, at I har tænkt på den økonomiske situation, som der kan opstå når et menneske afgår ved døden.

Hvis og såfremt hverken afdøde eller familien har penge til rådighed til at betale for begravelsen eller bisættelse, så kan en bedemand også her være den rådgivende støtte, som de pårørende har brug for i den svære tid. Bedemanden kan hjælpe familien med at søge om begravelseshjælp. Der er nogle forskellige krav, som skal opfyldes før ansøgningen kan godkendes, hvilket bedemanden kan hjælpe med.

Samtaler omkring økonomi kan være svære at håndtere når man i forvejen befinder sig i en hård livssituation, som tiden efter et dødsfald kan være. Det er heller ikke sikkert, at økonomi har været et emne, som man tidligere i familien har drøftet. Samtalerne tilbydes derfor ofte i hjemmet, men kan selvfølgelig også finde sted hos bedemanden. Det er op til familien at beslutte hvad der føles mest trygt for dem, så processen bliver så skånsom som muligt.

Der er i nogle tilfælde også mulighed for at en ægtefælle kan få økonomisk støtte, som der også kan søges om. Her er der også nogle forskellige krav, som man som ansøger skal leve op til. Spørgsmål om økonomien og selv planlægningen af begravelsen eller bisættelsen kan eksempelvis rettes til Aalborg Ny Begravelsesforretning, som tilbyder døgnåben telefonservice

Disclaimer